Bowen-test projektet

NB! ALT på denne og underliggende sider - se links oversigten
- er Copyright © Marie Kroun.
Det er tilladt at henvise her til forsiden, men det er IKKE TILLADT at kopiere eller videresende materiale fra denne side til andre, uden efter aftale med mig!

Denne blinkie er lavet af min datter Stine da hun var 11 år, hun har selv har oplevet flåt-ædegildet adskillige gange.

Kontakt til Marie Kroun skal ske via http://daninfekt.dk

Du kan finde mere information om de flåtbårne infektioner m.v. herunder mine præsentationer, mikroskopi fund, og de erfaringer vi har høstet fra dette projekt på http://LymeRICK.net (engelsk) henh. http://daninfekt.dk (dansk)

Sidste nyt:


Marts 2008: Jeg agter
fremover at lægge min energi i det ulønnede "job" som lægekonsulent i Patientforeningen DanInfekt, jf. kontakt information, dvs. jeg besvarer gerne spørgsmål i DanInfekt regi - i forum på hjemmesiden - så flere kan få gavn af spørgsmål og svar; derudover fortsætter jeg med at udbygge LymeRICK ~ Videncenter for Lyme borreliose og andre Relaterede Infektioner (engelsk).
Siderne herunder har jeg tænkt mig at lade stå, så links hertil forsat vil fungere og gammelt stof vil kunne læses; enkelte trængende undersider
opdaterer jeg nok med tiden, f.eks. er der sider, hvor billeder ikke kan vises i alle browsere; årsagen skyldes formentlig jeg i sin til brugte Word til at danne HTM-koden, som desværre ikke overholder W3-standard! - brug Internet Explorer til at vise siden, den plejer at kunne vise billeder. Send mig venligst en email, hvis du opdager fejl der skal rettes på disse sider!

Jan. 2008: Embedslægens / Sundhedsstyrelsens undersøgelse af min "praksis" / projekt, som startede i august 2006 blev endelig afsluttet; det er mig en glæde at kunne oplyse, at jeg - som ventet, eftersom jeg altid har fulgt gældende lov og etiske regler -
bevarer min lægeautorisation til selvstændigt virke uden begrænsninger i min ordinationsret. Jeg takker hermed alle de involverede patienter for deres store støtte og opbakning!

Juli 2007: Et par cases - #49 og #50, der begge udviste positiv symptomudvikling under behandling, i for kronisk borrelose ret typiske forløb - blev fremlagt ved konf. i England, på University of Leicester, denne og andre af mine powerpoint præsentationer fra projektet, kan findes via LymeRICK, brug SEARCH "Kroun", for at finde frem til dem.

Marts 2007:
Bowen RTI laboratoriet meddelte at lab. var blevet godkendt af CLIA / Medicare og havde besluttet at skille laboratoriet ud i en selvstændig enhed under nyt navn Central Florida Research. På links oversigten kan du læse om grundene til, at jeg desværre måtte stoppe indtag af nye pt. i Bowen test projektet, længe før planlagt i foråret 2007 ...
Kun ialt 50 pt. nåede at blive undersøgt med Bowen test (RIBb plus mikroskopi af blodudstryg for evt. andre flåtbårne blandingsinfektioner) i projektet, heraf de 33 pt. i pilot-projektet; det er desværre først fra foråret 2006, at jeg har kunne jeg følge projekt deltagere både med Excel symptomdagbog (indført som krav i 2003) og med gentagne videomikroskopier af blod i en rimelig kvalitet - dvs. med det nye USB mikro-camera, flere gange under længere varende (behandlings-) forløb. Jeg følger fortsat op på de indrullerede projekt deltagere, om muligt indtil 5 års efter indrullering; den sidste planlagt kontrol undersøgelse for de sidste deltagere, der blev indrulleret i 2006, bliver først engang i sommeren 2011; først derefter vil jeg kunne begynde at gøre de samlede erfaringer / resultater endeligt op ...


Rådyr fotograferet af mig i baghaven på Nymarken i Blommenslyst (min gamle adresse) i maj 2003.
Dyret stod stille og roligt og gumlede græs mens den kiggede på mig.
Jægere fortæller mig, at nedlagte rådyr ofte bærer HUNDREDEVIS af blodsvulmende flåter på sig.
De spiser deres sidste måltid og dropper af dyret, når de er mætte.
De mange fritlevende hjorte der bevæger sig ret langt omkring er formentlig
- sammen med braklægning af marker og mindsket brug af pesticider
- samvirkende årsager til at problemet med flåter og dermed de flåtbårne infektioner er blevet så stort
i løbet af de sidste par årtier ?! ...

Katte er dejlige, men de bragte desværre flåter hjem til os i massevis
– se nogle herlige video'er med katte:
Fodbold-tosset kat
LEENDE KAT
Find mange flere sjove ting på I HIMLEN.DK